گروه‌های راستگرای افراطی در اروپا قدرت می‌گیرند

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا امروز جمعه از قدرت گرفتن گروه های راستگرای افراطی در اروپا به ویژه در اروپای شرقی ابراز نگرانی کرد.

یونکر با اعلام نگرانی در این باره گفت این احتمال وجود دارد که گروه های راست گرای افراطی در انتخابات پارلمانی که در تاریخ 26 ماه مه امسال برگزار می شود، نتایج خوبی به دست آورند و این گونه نفوذ خود را افزایش دهند.

رئیس کمیسیون اروپا از این نگران است که مبادا با قدرت گیری این گونه احزاب در پارلمان اروپا در راه نهادهای اروپایی مانع ایجاد شود.

یونکر افزود اگر راستگرایان افراطی یا چپگرایان افراطی در پارلمان اروپا نفوذ کنند در این صورت تقریبا همه مباحث تحت سیطره آنها درمی آید و این برای پیشبرد نهادهای اروپایی خوب نیست.

به باور رئیس دستگاه اجرایی اتحادیه اروپا، اگر کمیسیون آینده تحت نفوذ راستگرایان افراطی یا چپگرایان افراطی در آید، کارایی و کارآمدی خود را از دست خواهد داد. از همین رو وی بر این باور است که قدرت گیری راستگرایان افراطی در اروپا خطر اصلی است.

وی در همین راستا ابراز نگرانی کرد با روی کار آمدن احزاب راستگرای افراطی در کشورهای اروپایی وجهه اروپا مخدوش شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *