ساماندگی ۸۱ هزار شی تاریخی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رئیس اداره اموال منقول تاریخی فرهنگی با اعلام این خبر گفت: از این تعداد 31 هزار قلم شیء متعلق به موزه های تابعه سازمان و 50 هزار قلم آن اشیاء توقیفی 25 سال اخیر از سوی مراجع قضایی و انتظامی است که از سال 70 تا کنون به موزه ملی ایران تحویل شده بود.

محمدرضا زاهدی با اشاره به اینکه 50 هزار شی توقیفی موجود در موزه ملی ایران به مخزن موزه بزرگ خراسان منتقل شده است افزود: این حجم جابجایی به لحاظ تعداد و آماده سازی جهت انتقال که با همکاری موزه ملی ایران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، یگان حفاظت سازمان و راه آهن جمهوری اسلامی ایران ممکن شده تا کنون در کشور بی سابقه بوده است.
به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی رئیس اداره اموال منقول تاریخی فرهنگی در خصوص اشیاء انتقالی به موزه بزرگ خراسان اظهار داشت: این اشیاء متعلق به دوره های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی است که علاوه بر تامین نیاز این موزه و موزه های شرق کشور مرجعی پژوهشی و قابل دسترس برای دانشجویان رشته های باستان شناسی، تاریخ و هنر دانشگاههای نیشابور، بیرجند و …. در زمینه اموال موزه ای خواهد بود.
به گفته وی قرار است مخزنی که به اشیاء توقیفی اختصاص یافته بود به فضای نمایشگاهی موزه ملی ایران تبدیل شود.
این مسئول در خصوص ساماندهی اشیاء موجود در موزه های تابعه سازمان گفت: ساماندهی اشیاء به دو بخش کالبدی و اطلاعاتی تقسیم می شود. ساماندهی اطلاعاتی اشیاء شامل نام اثر، دوره، کارکرد و کاربری، محل کشف، ابعاد، اندازه و تهیه عکس از زوایای مختلف است که از سوی کارشناسان این حوزه و امنای اموال فرهنگی تاریخی کشور به منظور قرار گیری در نرم افزار جام (بانک اطلاعات اموال فرهنگی ) و تصحیح اظلاعات پیشین صورت گرفته است.

۴۷۴۷